İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

ZOOM TOPLANTI TALEP FORMU


Kurumsal

Politikalarımız

Kalite Politikası

  • Sektörümüzdeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, uygulamak ve katkıda bulunmak.
  • Kalite hedeflerimizi takip etmek ve sürekli geliştirmek
  • Ürünlerimizin kaliteli, sürdürülebilir ve ekonomik olmasını sağlamak
  • Müşteri istekleri ve beklentileri doğrultusunda çalışarak, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak
  • Tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çalışarak, kalite, iş güvenliği  ve çevre ile ilgili çalışmaları geliştirmekte katkı sağlamak 
  • Terminlere uymak- kısa teslimat süreleri gerçekleştirmek
  • Her konuda sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak
  • İşi ilk defada doğru yapmak
  • İnsana ve çevreye saygılı olmak
  • Çalışanlarımızın eğitim ve bilgi seviyelerini sürekli geliştirerek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak, uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi taahhüt etmek

Çevre Politikası

Firmamız üst yönetimi faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyet, ölçek ve çevre etkilerine uygun, çevre amaç ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi ifade eden, bir çevre politikası oluşturur. Bu kapsam dahilinde çevre politikamız; yürütülmekte olan faaliyet, ürün ve hizmetlerin doğasına, süreçlerden kaynaklanması muhtemel çevresel etkilere uygun yapıda ve içerikte hazırlanmış olup, muhtemel kirliliklerin önlenmesi, kanuni gereklerin eksiksiz yerine getirilmesini içerir.