İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

ZOOM TOPLANTI TALEP FORMU


Kurumsal

Politikalarımız

Kalite Politikası

  • Sektörümüzdeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, uygulamak ve katkıda bulunmak.
  • Kalite hedeflerimizi takip etmek ve sürekli geliştirmek
  • Ürünlerimizin kaliteli, sürdürülebilir ve ekonomik olmasını sağlamak
  • Müşteri istekleri ve beklentileri doğrultusunda çalışarak, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak
  • Tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çalışarak, kalite, iş güvenliği  ve çevre ile ilgili çalışmaları geliştirmekte katkı sağlamak 
  • Terminlere uymak- kısa teslimat süreleri gerçekleştirmek
  • Her konuda sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak
  • İşi ilk defada doğru yapmak
  • İnsana ve çevreye saygılı olmak
  • Çalışanlarımızın eğitim ve bilgi seviyelerini sürekli geliştirerek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak, uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi taahhüt etmek

Çevre Politikası

Firmamız üst yönetimi faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyet, ölçek ve çevre etkilerine uygun, çevre amaç ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi ifade eden, bir çevre politikası oluşturur. Bu kapsam dahilinde çevre politikamız; yürütülmekte olan faaliyet, ürün ve hizmetlerin doğasına, süreçlerden kaynaklanması muhtemel çevresel etkilere uygun yapıda ve içerikte hazırlanmış olup, muhtemel kirliliklerin önlenmesi, kanuni gereklerin eksiksiz yerine getirilmesini içerir.

Sintaş Büküm Boya Tekstil San. Tic. A.Ş. - ENERJİ POLİTİKASI

Sintaş Büküm Boya Tekstil San. Tic. A.Ş., tüm üretim aşamalarında enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji kullanımı, tüketim yapısı ve ölçeğine uygun şekilde aşağıdaki ilkeleri politika olarak benimsemiştir;

• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlar takip edilerek, gerekli aksiyonlar hızlı bir şekilde alınacaktır.

• Belirlenen amaç ve hedefler periyodik olarak gözden geçirilecek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynaklar oluşturulacaktır.

• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.

• İklim değişikliğine olumlu etki yaratacak enerji verimliliği projeleri geliştirilerek uygulanacaktır.

• Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçaklar azaltılacak, enerji verimliliği sağlanacaktır.

• Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli destek verilecektir.

• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.

• Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji Politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.