İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

ZOOM TOPLANTI TALEP FORMU


Ar-Ge'ye yapılan yatırımlarımızla ileri teknolojili ürünler üretiyoruz

1986 yılından beri Ar-Ge çalışmalarına hiç durmadan devam ediyoruz

Polyteks, 1986 yılından beri sentetik iplik sektöründe pazara yön veren Türkiye'nin önemli polyester iplik üreticilerinden biridir. İlk günden itibaren hiç durmadan araştırma-geliştirme çalışmalarına devam etmiş; bu çalışmaları 2017 yılının Ağustos ayında “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “ Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni ” almaya hak kazanarak Polyteks Ar-Ge Merkezi çatısında resmileştirmiştir.

Gelişen teknoloji ile bulunduğu sektörde varlığını sürdürebilmek için gelişimin önemini bilen Polyteks; Ar-Ge Merkezi ile tekstil pazarındaki rekabetin nabzını tutmaktadır. Fonksiyonel iplikler ile sektörün ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Polyteks Ar-Ge Merkezi'nin temelinde “inovasyon” yatmaktadır.

Hedeflerimiz

 • Yeni ve inovatif ürün tasarlamak, oluşturmak ve koordine etmek
 • Yeni ürün pazarı oluşturmak ve yeni pazarlara giriş ile rekabet üstünlüğü sağlamak
 • Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek ve yeni üretim teknolojileri için bilgi yaratmak
 • Mevcut bir ürünün yeni modellerini geliştirmek
 • Ürün kalitesi ve standartlarını yükseltmek
 • Üretim sektöründe kaliteden ödün vermeden verimliliği artırarak maliyeti düşürmek
 • Yeni nesil yüksek performanslı malzemelerin üretimdeki teknolojilerini incelemek ve yeni prosesler geliştirmek
 • Çevreye duyarlı, çevreye ve kullanıcıya olan olumsuz etkileri azaltmaya yönelik ürün ve süreç geliştirme çalışmaları yapmak
 • Enerji tüketimini azaltacak ve kısıtlı su kaynaklarının tasarrufunu sağlayacak projeler geliştirmek
 • Fikri sınai ve ticari mülkiyet haklarına önem vererek; patent ve faydalı model konusunda araştırmalar yapmak
 • Ülkemizin zengin yer altı kaynaklarını, yerli ve milli imkanlarını kullanarak üretim prosesine entegre etmek ve farklı fonksiyonel performans özellikleri sergileyebilen polyester lifler geliştirmek
 • Üniversite ve akademik kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilen teknoloji transferini içselleştirerek yapılan kapsamlı projeler ile teknolojik altyapı geliştirmek ve üretmiş olduğu bilimsel bilgiyi ticarileştirmek

Farklı endüstrilere de hizmet edebilen ürünler

OLANAKLAR VE TEKNİK ALTYAPI

Polyteks Ar-Ge Merkezi personel kadrosunda yer alan mühendis ve teknisyenlerin sahip oldukları uzmanlık ve becerilerin farklı alanlarda olması, multidisipliner çalışmaların yanında farklı endüstrilere de hizmet edebilen ürünlerin ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır.

Sentetik iplik konusunda inovatif ve değer yaratan her türlü çalışmaya uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Arge çalışmalarındaki sentetik iplik üretimi pilot üretim makinasında ve ilgili iplik testleri ise gelişmiş test cihazları ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli polimerler, katkı maddeleri ve diğer bileşenler üretim hatlarından bağımsız olarak denenmekte ve polimerin kimyasal yapısından ipliğin fiziksel ve fonksiyonel özelliklerine kadar tüm parametreler Ar-Ge Laboratuvarı tarafından ilgili standartlarda test edilmektedir.

Yapılan Testler

 • İplik numara kontrolü / DIN EN ISO 2060
 • Snarling ölçümü / DIN EN ISO 2061
 • Kopma uzaması / DIN EN ISO 2062
 • Elastan yüzdesi ölçümü / Internal Method
 • Düzgünsüzlük / DIN 53817
 • Kesit analizi / Internal Method
 • Yağ miktarı tayini / NMR Method
 • Renk Ölçümü / Spektrofotometre ile
 • Kaynama çekme / DIN EN 14621 190⁰C Hot Air Shrinkage
 • Boyanabilirlik Çorap örme ve Boya kontrolü
 • Krimp analizi / DIN 53840
 • Viskozite ölçümü
 • Büküm turu ölçümü / DIN EN ISO 2061
 • COOH ölçümü
 • Punta ölçümü / Internal Method
 • Erime ve Camlaşma noktası tayini

Polyteks Ar-Ge ekibi; yeni ürün, renk ve iplik geliştirme, teknik tekstil, çevre bilimleri, kalite, üretim, masterbatch, yazılım gibi konularda çalışmalarını sürdürürken; gerek öz kaynaklı gerekse kamu destekli (TUBİTAK, EUREKA vb.) projeleri ile ulusal ve uluslararası alanlarda proje çalışmaları yapmaktadır.

Polyteks Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen çalışmaların en önemli hedeflerinden biri de sektörde öncü ürünler elde edilmesidir. Bu kapsamda yürütülen proje ve çalışmaların kumaş üreticilerinin kullanımına sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ortaya çıkan ürünler sağladıkları katma değeri yüksek markalara dönüşmekte ve sektörün hizmetine sunulmaktadır.

Ar-Ge Merkezi'nde tamamlanan proje ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve ticarileşen markalarımızın bazıları yan tarafta listelenmiştir;

POLYMECO
POLYMELT
POLYEASY
POLYCOOL
POLYUVRESIST
POLYGLOW
POLYSHINE
POLYTHERMO
PAYLAŞ