İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

ZOOM TOPLANTI TALEP FORMU


AR-GE'ye yapılan yatırımlarımızla yüksek teknoloji ürünler üretiyoruz

34 yıldır AR-GE çalışmalarına hiç durmadan devam ediyoruz

Polyteks A.Ş, 34 yıldır sentetik iplik sektöründe pazara yön veren Türkiye'nin önemli polyester iplik üreticilerinden biridir. İlk günden itibaren hiç durmadan araştırma-geliştirme çalışmalarına devam etmiş; bu çalışmaları 2017 yılının Ağustos ayında “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “ Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni ” almaya hak kazanarak Polyteks Ar-Ge Merkezi çatısında resmileştirmiştir.

Gelişen teknoloji ile bulunduğu sektörde varlığını sürdürebilmek için gelişimin önemini bilen Polyteks; Ar-Ge Merkezi ile tekstil pazarındaki rekabetin nabzını tutmaktadır. Fonksiyonel iplikler ile sektörün ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Polyteks Ar-Ge Merkezi'nin temelinde “inovasyon” yatmaktadır. 

Hedeflerimiz

 • Yeni bir ürün pazarı oluşturulmak ve yeni pazarlara giriş ile rekabet üstünlüğü sağlanmak
 • Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, ve yeni üretim teknolojileri için bilgi yaratmak
 • Mevcut bir ürünün yeni modellerini geliştirmek
 • Ürün kalitesi ve standartlarının yükseltmek
 • Yeni ve inovatif ürün tasarlamak, oluşturmak ve koordine etmek
 • Üretim sektöründe kaliteden ödün vermeden verimliliği artırarak maliyeti düşürmek
 • Yeni nesil yüksek performanslı malzemelerin üretimdeki teknolojileri incelek ve prosesler geliştirilmek
 • Çevreye duyarlı; çevreye ve kullanıcıya olan olumsuz etkileri azaltmaya yönelik ürün ve süreç geliştirme çalışmaları yapılmak
 • Enerji tüketimini azaltacak ve kısıtlı su kaynaklarının tasarrufunu sağlayacak projeler geliştirilmek
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına da önem vererek; patent - faydalı model konusunda araştırmalar yapmak
 • Ülkemizin zengin yer altı kaynaklarını yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretim prosesine dahil etmek ve farklı fonksiyonel performans özellikleri sergileyebilen polyester lifler geliştirilmek
 • Üniversite ve akademik kuruluşlarla işbirliği ile gerçekleştirilen teknoloji transferini içselleştirerek yapılan kapsamlı projeler ile teknolojik altyapı geliştirmek ve üretmiş olduğu bilimsel bilgiyi ticarileştirmek

Farklı endüstrilere de hizmet edebilen ürünler

OLANAKLAR VE TEKNİK ALTYAPI

Polyteks AR-GE Merkezi personel kadrosunda yer alan mühendis ve teknisyenlerin sahip oldukları uzmanlık ve becerilerin farklı alanlarda olması, multi-disipliner çalışmaların ortaya çıkmasının yanında farklı endüstrilere de hizmet edebilen ürünlerin ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır.

AR-GE Merkezimiz;  sentetik iplikçilik konusunda inovatif ve değer yaratan her türlü çalışmaya uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sentetik iplik üretimi ve iplik testlerini kapsayan tüm süreçler AR-GE Merkezi bünyesinde bulunan pilot üretim makinalarımız ve test cihazlarımız ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu kapsamda çeşitli polimerler, katkı maddeleri ve diğer bileşenler üretim hatlarından bağımsız olarak denenmekte ve polimerin kimyasal yapısından ipliğin fiziksel ve fonksiyonel özelliklerine kadar tüm parametreler AR-GE Laboratuvarı tarafından ilgili standartlarda test edilmektedir.

Yapılan Testler

 • İplik numara kontrolüDIN EN ISO 2060
 • Snarling ölçümüDIN EN ISO 2061
 • Kopma uzamasDIN EN ISO 2062
 • Elastan yüzdesi ölçümüInternal Method
 • DüzgünsüzlükDIN 53817
 • Kesit analiziInternal Method
 • Yağ miktarı tayinNMR Method
 • Renk ÖlçümüSpektrofotometre ile
 • Kaynama çekmeDIN EN 14621 190⁰C Hot Air Shrinkage
 • BoyanabilirlikÇorap örme ve Boya kontrolü
 • Krimp analiziDIN 53840
 • Viskozite ölçümü  
 • Büküm turu ölçümüDIN EN ISO 2061
 • COOH ölçümü 
 • Punta ölçümüInternal Method
 • Erime ve Camlaşma noktası tayini

Araştırmalarımızı katma değer sağlayan ürünlere dünüştürüyoruz

Polyteks AR-GE ekibi; yeni ürün, renk ve iplik geliştirme, teknik tekstil, çevre bilimleri, kalite, üretim, masterbatch, yazılım gibi konularda çalışmalarını sürdürürken; gerek öz kaynaklı gerekse kamu destekli (TUBİTAK, EUREKA vb.) projeleri ile ulusal ve uluslararası alanlarda proje çalışmaları yapmaktadır.

Polyteks AR-GE Merkezinde yürütülen çalışmaların en önemli hedeflerinden biri de sektörde öncü ürünler elde edilmesidir. Bu kapsamda yürütülen proje ve çalışmaların kumaş üreticilerinin kullanımına sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ortaya çıkan ürünler sağladıkları katma değeri ifade eden markalara dönüşmekte ve sektörün hizmetine sunulmaktadır.

ARGE Merkezinde tamamlanan proje ve çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ve ticarileşen markalarımızın bazıları aşağıda listelenmiştir.

POLYMECO
POLYMELT
POLYEASY
POLYSAFE
POLYCOOL
POLYUVRESIST
POLYGLOW
POLYSHINE
POLYTHERMO
PAYLAŞ