Geri dönüşüm; kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilen ürünler recycle ürün olarak adlandırılır.   Recycle chipsler plastik su şişelerinin geri dönüştürülmesi ile elde edilirler. Daha sonra recycle iplik yapımında hammadde olarak kullanılırlar.

Recycle chips kullanarak üretmiş olduğumuz recycle ipliklerimiz  POLY-eco® markası ile ticarileşmektedir.

Recycle polyester ipliklerin kullanımı ile;

Ekonomiye katkı sağlanır;
Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir. Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir.

Atık miktarı azalır;
Özellikle atık haldeki PET şişelerin hammadde olarak kullanılması ile hem atık azaltımı sağlanmış olacaktır hem de polyester iplik üretimi için hammadde girdiği sağlanacaktır.

Gelecek için yatırımdır;
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak; bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.

Doğal kaynaklarımız korunur:
Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir.

Enerji tasarrufu sağlanır:
Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Özellikle PET şişelerin geri dönüştürülmesi ile prosesler kısalacağından hem enerji hem de su tasarrufu sağlanmış olur.

POLY-eco® markası ile üretilen iplikler,çevre dostu geri dönüşüm süreçleri kullanımı ile çevrenin korunmasına destek olurken; atıkların yeniden kullanımına da olanak sağlar. Böylece Yeşil Pazarda hem ekonomik hem de ekolojik olarak yeşil ürün kategorisinde yer alır.

Recycle Polyester iplikleri daha az gömülü enerji barındırması ve daha az karbon salınımıyla (karbon ayak izi) çevreye daha az zarar vermektedir. Bu nedenle tekstil endüstrisinde özellikle polyester filament iplik üretiminde Recycle PET kullanımı büyük önem kazanmıştır

Örneğin 80 adet PET şişenin geri dönüştürülmesi ile 1 kg polyester iplik elde edilebilmektedir.

70 tane PET şişe ile bir adet mont

40 adet PET şişe ile 1 sırt çantası ya da

42 tane PET şişe ile 1 adet otomobil koltuğu kılıfı yapılabilmektedir.

POLY-eco kullanımı ile;

  • CO₂ emisyonunda yaklaşık %40 oranında azalma,
  • Enerji tasarrufunda %50 oranında iyileşme,
  • Su tasarrufunda ise %20 gibi bir rakamda iyileşme sağlanabilmektedir.

Geri dönüştürülmüş polyester, Textile Exchange tarafından tercih edilen bir sentetik iplik olarak desteklenmektedir.

GRS sertifikası; recycle ürünlerinin geri dönüştürülmüş içeriğini ve üretimlerinde sorumlu sosyal, çevresel ve kimyasal uygulamaları doğrulamak isteyen firmaların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan ve “Textile Exchange” bünyesinde verilen uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır.

GRS'nin hedefi, doğru içerik talepleri ve iyi çalışma koşulları sağlamak, zararlı çevresel ve kimyasal etkileri en aza indirmek için gereklilikler tanımlamaktır.

POLY-eco ipliklerimiz için GRS sertifikası 22 Ekim 2018 tarihinde alınmıştır.

Ayrıca her satışı gerçekleşen recycle ürünlerin takibini yapabilmek adına Transection Certificate (TC) adı verilen bir belge ile her firmaya ve her satışa özel olarak belge düzenlenmektedir.

Recycle hammadde girişinden nihai son ürün çıkışına kadar, denetçi firmanın kullanmış olduğu izlenebilirliği sağlayan bir yazılım tarafımızdan kullanılmaktadır. Böylece yapmış olduğumuz her imalat ve her satış takip edilmektedir.      

Polyteks, çevreyi korumaya yönelik her bir üretim adımının insanı korumak anlamına geldiğinin farkındadır ve bu anlamda çalışmaktadır.

PAYLAŞ